Палій Мар'яна Богданівна

  • Завідувач відділення
  • Кандидат юридичних наук

Освіта вища юридична, в 2010 році закінчила магістратуру Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство". Цього ж року здобула освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" за спеціальністю "фінанси та кредит" у Львівському інституті банківської справи Національного банку України м.Києва. В ОВС з 2005 року. У займаній посаді з листопапада 2010 року. В липні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права на тему: "Аксіологічний вимір правоохороної діяльності як об'єкт філософсько-правового дослідження".

Кузь Марія Михайлівна

  • Методист
  • Кандидат юридичних наук

Освіта вища юрична, в 2012 році закінчила магістратуру Львівського державного університету внутрішніх справ, за спеціальністю "Правознавство". В ОВС з 2006 року. В жовтні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права на тему: "Інтенціональний аналіз правого буття.


Пашуля Галина Ярославівна

  • Методист
  • Кандидат юридичних наук

Освіта вища, юридична, в 2008 році завершила магістратуру Львівського державного університету внутрішніх справ, за спеціальністю «Правознавство». В ОВС з 2008 року. В травні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему «Органи внутрішніх справ як елемент апарату держави в умовах глобалізації».


Лозинська Юлія Іванівна

  • Методист

Освіта вища юридична, в 2012 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство". В ОВС з 2008 року. У займаній посаді з серпня 2013 року.


Гудима Валентин Федорович

  • Методист

Освіта вища, у 1983 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У навчальному закладі працює з 1993 року, у займаній посаді з вересня 2014 року.


Буракевич Ігор Вікторович

  • Методист

Освіта вища, у 2004 році закінчив юридичний факультет Львівського юридичного інституту МВС України. У навчальному закладі працює з 1997 року, у займаній посаді з вересня 2014 року.