Строцький Руслан Євгенович

  • начальник навчально-методичного відділу
  • кандидат юридичних наук, доцент

Освіта вища юридична, в 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ в м.Києві, в ОВС з 1992 року, у займаній посаді з 2007 року. В травні 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: "Провадження щодо виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення".