ГРАФІК КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


12 квітня 2017 року

Графік контрольних відвідувань ректорату та керівниками факультетів занять, які проводять науково-педагогічні працівники університету у другому семестрі 2016-2017 навчального року.

Завантажити графік для ознайомлення

НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО !!!

ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА БАЗА З ПИТАНЬ ОСВІТИ


20 лютого 2017 року

В обов'язковому порядку операторам та керівникам факультетів університету віддавати оригінали документів, у відділення інформаційно-операційного супроводу освітнього процесу Адміністратору ЄДЕБО (ВНЗ-136) Вульчину М.В., в паперовому (підписаному та завіреному печаткою "ВНЗ"), а саме:

  1. замовлення на створення інформації, що відображається у документах про вищу освіту;
  2. підтвердження замовлення інформації, що відтворюється в документах про освіту;
  3. витяг з журналу реєстрації виданих документів.

Підготовка інформації для замовлення документів про вищу освіту

ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА БАЗА З ПИТАНЬ ОСВІТИ


20 лютого 2017 року

Необхідно звернути увагу, щодо своєчасного заповнення та подання (за 30 календарних днів до випуску), у відділення інформаційно-операційного супроводу освітнього процесу Адміністратору ЄДЕБО (ВНЗ-136) Вульчину М.В., в паперовому (підписаному та завіреному печаткою) та електроному вигляді довідку для замовлення документів про вищу освіту здобувачам вищої освіти

Завантажити форму для замовлення